งานไฟฟ้า แสงสว่าง

รับติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ งานติดตั้งสายไฟ สายสัญญาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการหมู่บ้าน อาคาร ด้วยทีมวิศวกรที่ชำนาญการ รับ PM หม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี ตู้ MDB DB LP รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน รับสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย

รับติดตั้งและปรับปรุงระบบแสงสว่าง เดินสายไฟฟ้า เดินสายคอนโทรล งานเดินท่อร้อยสายทุกแบบในโรงงาน งาน Utility ต่างๆ ในโรงงาน

รับงานติดตั้งระบบกราวด์ สายล่อฟ้า 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบ Emergency System ไฟแสงสว่างถนน ไฟแสงสว่างภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการหมู่บ้าน อาคาร ระบบ AMR มิเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ สำหรับ Apartment โรงแรมหรือหอพัก ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าทุกประเภท