Projector เครื่องเสียงห้องประชุม

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ห้องเรียน และจำหน่ายพร้อมติดตั้งชุด Projector พร้อมจอรับภาพ บริการออกแบบประเมินหน้างานให้ฟรี 

ชุด Projector มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์และหลายราคา พร้อมออกแบบระบบควบคุมภาพแสดงผลในหลายๆจอ หรือร่วมเป็นจอเดียว เรายังมีบริการจอแสดงผลตอนรับหรือเอาไว้โฆษณาสินค้าหรือบริการหลายรุ่น

 

Projector สำหรับห้องประชุม ห้องสัมมนา พร้อมระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมระบบเครื่องเสียงตามสายบอกเวลาเครื่องเสียงในโรงงานหรือใช้สำหรับหมู่บ้าน เชื่อมสัญญาณทั้งตำบลประกาศข่าวได้ หรือหลายๆโรงงานได้ และมีระบบจอโปรเจคเตอร์เขียนได้ จอสำหรับฉายโปรเจ็คเตอร์ให้ชัดใสช่วงกลางวัน เครื่องฉาย Projector มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาดและเรายังมีระบบ Digitalization จออัจฉริยะ