งานติดตั้งชุด Control ระบบ Explosion Protection ในโรงงาน

งานติดตั้งชุดระบบควบคุม Explosion Protection ในโรงงานก็มีมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ออกแบบ และติดตั้งส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อย
และในงานนี้ก็ยังมีชุดความคุมการทำงานของ Dustin Correct และชุดสกรูเพื่อให้หยุดทำงานระหว่างเปิดประตูเพื่อขนย้ายฝุ่นที่ดูดออกมาจากภายในโรงงานไปทิ้ง เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานระหว่างการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นชุดระบบ Control แบบไหน หรือต้องการดีไซด์ยังไงติดต่อปรึกษาเราได้ตลอดตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ