งานติดตั้งโซล่าเซลล์ Huawei ขนาด 5Kwp พร้อมแบตเตอรี แกลง

ส่งงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ติดตั้งวันนี้ลดค่าไฟฟ้าทันทีวันนี้ บนดาดฟ้า
ชุดนี้ขนาด 5000w หรือ 5kWp. ออนออฟกริด Hybrid แบบ Single Phase
รองรับแบตเตอรี่ Luna2000 และจากแผง PV
✅ Inverter จาก Huawei SUN2000 ขนาด 5kWp.
✅ แผง PV Longi mono half cell 550W จำนวน 9PV
✅ แบตเตอรี่ Huawei LUNA2000 ขนาด 5kW 1ชุด
✅ Combiner box, AC/DC 1 ชุด
✅ งานเท คอนกรีตสแลป สำหรับการติดตั้งบนดาดฟ้า 1 ชุด
✅ งานเดินท่อร้อยสายด้วยท่อ IMC 1 ชุด
✅ งานติดตั้งกราวด์ สำหรับ Ac/DC 1 ชุด
ลูกค้าท่านใดสนใจและต้องการปรึกษาสอบถามทีมงานเพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านพักที่อยู่อาศัย โรงงาน ร้านอาหารที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าตู้แช่ โรงแรม รีสอร์ต ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าแอร์ ร้านค้า ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ปรึกษาได้ที่นี้ ที่เดียว